Avläsning

Vattenmätaren ska du själv läsa av. Det är viktigt att du läser av din vattenmätare minst en gång per år.

Du får själv läsa av vattenmätaren en gång per år i februari-mars. Vi skickar ut självavläsningskort till de allra flesta av våra fastighetsägare. En del vattenmätare läser vår personal av.

Hur du läser av vattenmätaren

  • Ta inte med nollorna i början
  • Ta inte med decimalerna

Se bilder nedan för olika exempel, på vilka siffror som du ska lämna in till oss.

Om du fortfarande är osäker på vilka siffror du ska lämna in, ring Servicecenter, se kontaktinformation. Då kan vi berätta vad vi beräknar att mätaren ska stå på, just den dagen du ringer till oss. 

Exempel på avläsningar

Exempel 1

Bild på vattenmätare

Den här vattenmätaren har en mätarställning som är 1555.

Exempel 2

Bild på vattenmätare

Den här vattenmätaren har en mätarställning som är 668. De röda siffrorna är decimaler och ska inte tas med vid avläsning.

Exempel 3

Bild på vattenmätare

Den här vattenmätaren har en mätarställning som är 350. De röda siffrorna är decimaler och ska inte tas med vid avläsning.

Exempel 4

Digital vattenmätare

Den här vattenmätaren har en mätarställning som är 44.

Det är de stora siffrorna, under de röda punkterna i bilden, som du ska läsa av. Nollorna i början ska du inte ta med vid avläsning.

De upphöjda små siffrorna är decimaler, och ska inte heller tas med vid avläsning.

Påminnelse om avläsning av vattenmätaren

Ibland blir inte din avläsning registrerad hos oss.

Det kan bland annat bero på att din avläsning visar att du har förbrukat alldeles för mycket vatten, eller att din avläsning har för många siffror i sig.

Då skickar vi ofta ut en påminnelse om avläsning av vattenmätaren.