Byte av vattenmätare

Kommunen äger vattenmätaren. Vi har krav på oss att byta din vattenmätare efter ett visst antal år. Du får ett brev skickat till dig när det är dags för oss att byta din vattenmätare.

Du som fastighetsägare är skyldig att se till att vi får tillträde, för att kunna utföra mätarbytet. Det står i paragraf 41 i Lagen om allmänna vattentjänster (§ 41 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster).

Innan vår personal kan byta vattenmätaren måste du som fastighetsägare se till att ventilerna som sitter på var sin sida om vattenmätaren håller tätt.

Se till att:

 • det finns utrymme runt vattenmätaren på minst 1 x 1 meter, om möjligt. Det får alltså inte finnas möbler etc. framför/omkring vattenmätaren.
 • ventilerna sluter tätt(se nedan).
Bild på vattenmätare där pilarna visar uppåt på ventilerna som ska sluta tätt innan bytet
 • det finns ventiler/kranar på båda sidorna av vattenmätaren, se pilarna.
 • båda ventilerna/kranarna måste täta till 100 %.
 • rören runtom vattenmätaren sitter fast i väggen, om vattenmätaren inte sitter i en konsol.

Kontrollera att ventilerna/kranarna tätar, gör följande:

 • Börja med att stänga ventilen/kranen på inkommande vatten. Det är den kranen ovanför vänstra pilen på bilden.
 • Öppna sedan en kallvattenkran vid till exempel handfatet.
 • Titta på vattenmätaren och kontrollera att mätarhjulet inte rör sig.
 • Därefter öppnar du ventilen/kranen på inkommande vatten igen.

Nu ska du kontrollera den andra kranen

 • Stäng ventilen/kranen på utgående vatten. Det är den kranen ovanför högra pilen på bilden.
 • Öppna sedan en kallvattenkran vid till exempel handfatet.
 • Titta på vattenmätaren och kontrollera att mätarhjulet inte rör sig.
 • Därefter öppnar du ventilen/kranen på utgående vatten igen.

Om mätarhjulet rör sig trots att ventilerna/kranarna är stängda, måste ventilerna/kranarna bytas ut innan vi kan byta vattenmätaren.

Du är skyldig att ha fungerande ventiler/kranar på båda sidor av vattenmätaren. Vi utför inte byten av ventiler/kranar vid vattenmätaren, utan du behöver kontakta en rörmokare för att få dem utbytta om de inte fungerar.

​Hur ofta ska vattenmätaren bytas?

Enligt paragraf 5 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS) om återkommande kontroll av vatten- och värmemätare ska vattenmätare bytas med ett visst intervall.

Vanliga små vattenmätare, 2,5 qn, måste bytas minst vart tionde år. Vissa större vattenmätare, 6 qn, måste bytas minst var femte år.