Vattenverk

Det finns fyra stycken vattenverk i kommunen, ett i varje tätort. Vattenverken ger dig friskt dricksvatten.