Vattenförsörjning i Björnlunda tätort

I Björnlunda vattenverk renas vattnet så att det är säkert att dricka. Flera gånger per år tar vi prov på vattnet för att kontrollera kvaliteten.

Björnlunda tätort har en ytvattentäkt varifrån vatten tas för att ge dricksvatten till hushållen här. På vattenverket genomgår vattnet först en reningsprocess för att sedan distribueras ut till hushållen.

Reningsprocess på Björnlunda vattenverk

Här tas vattnet inte ifrån marken utan man använder sjövatten. Det filtreras först genom ett sandfilter och går sedan vidare för att filtreras genom ett alkaliskt filter(kalkbädd). Därefter tillsätter man hypoklorit (klor) för att ta bort bakterier ur vattnet, och ytterligare desinficering sker med UV-ljus, innan det pumpas vidare ut i samhället.

Vattenreservoar

I Björnlunda finns en högvattenreservoar. Den skiljer sig lite från ett vattentorn då det inte är överflödsvatten som går dit utan den fylls på kontinuerligt, oavsett tryck på vattennätet. Principen är densamma som med ett vattentorn, reservoaren går in och hjälper till att försörja samhället med vatten när mer vatten går åt.

Kontroll och kvalitet

Kontroll och kvalitetsmätningar av det kommunala vattnet sker med jämna mellanrum.

Varje år tar vi totalt ca 150 vattenprov kopplade till Gnesta, Björnlunda, Stjärnhov och Laxne vattenverk.

Av dessa tar vi cirka 30 prover på råvattnet, 40 prover på utgående dricksvatten och 80 prover på dricksvatten ute hos användare.

Av de 80 prover vi tar ute hos användare är det fem provtagningar som är lite mer omfattande, och resultatet av den senaste omfattande provtagningen hittar du under relaterad information.