Vattenförsörjning i Stjärnhov tätort

I Stjärnhov vattenverk renas vattnet så att det är säkert att dricka. Flera gånger per år tar vi prov på vattnet för att kontrollera kvaliteten.

Stjärnhov tätort har en kommunal vattentäkt varifrån grundvatten tas för att ge dricksvatten till hushållen här. På vattenverket genomgår vattnet först en reningsprocess för att sedan distribueras ut till hushållen.

Reningsprocess på Stjärnhov vattenverk

Här tas vattnet ifrån marken, därefter tillsätts lut och klor. Detta vatten filtreras sedan genom en sandbädd, därefter pumpas det vidare ut i samhället.

Kontroll och kvalitet

Kontroll och kvalitetsmätningar av det kommunala vattnet sker med jämna mellanrum.

Varje år tar vi totalt ca 150 vattenprov kopplade till Gnesta, Björnlunda, Stjärnhov och Laxne vattenverk.

Av dessa tar vi cirka 30 prover på råvattnet, 40 prover på utgående dricksvatten och 80 prover på dricksvatten ute hos användare.

Av de 80 prover vi tar ute hos användare är det fem provtagningar som är lite mer omfattande, och resultatet av den senaste omfattande provtagningen hittar du under relaterad information.