Verksamhetsområden

Kommunen har fyra stycken verksamhetsområden, ett för varje tätort. Om fastigheten ligger inom ett verksamhetsområde, ska den anslutas till det kommunala avloppet. Vissa fastigheter inom verksamhetsområdet har eget dricksvatten.

En allmän VA-anläggnings verksamhetsområde är det område inom vilket vattenförsörjning och avlopp (spillvatten och dagvatten) har ordnats eller ska ordnas genom anläggningen. Kommunen ska fastställa verksamhetsområdet med dess gränser.

Ett verksamhetsområde kan vara begränsat till att bara gälla för en viss eller vissa vattentjänster. Det kan alltså finnas olika verksamhetsområden för en och samma allmänna VA-anläggnings anordningar för vattenförsörjning, spillvattenavlopp och dagvattenavlopp.

Fastighetsägarna är avgiftskyldiga för den vattentjänst inom vilkens verksamhetsområde fastigheten ligger.
VA-huvudmannen är enbart skyldig att ordna med den vattentjänst eller de vattentjänster som verksamhetsområdet avser.

Björnlunda verksamhetsområde

Bild över Björnlunda verksamhetsområde

Klicka på bilden för att få upp en större bild

Gnesta verksamhetsområde

Bild över Gnesta verksamhetsområde

Klicka på bilden för att få upp en större bild

Laxne verksamhetsområde

Bild över Laxne verksamhetsområde

Klicka på bilden för att få upp en större bild

Stjärnhov verksamhetsområde

Bild över Stjärnhov verksamhetsområde

Klicka på bilden för att få upp en större bild