Bilden visar flerbostadshus på Cirkustomten

Bostad & miljö

Vi har samlat information om sådant som berör dig och din bostad. Här hittar du information om till exempel bygglov, avfall och återvinning.

Nyheter

 • 2019-10-03
  Återvinningsgårdens öppettider
  Från och med oktober är det vintertider som gäller på Återvinningsgården. Vardagar är det öppet som vanligt, lördagar är det öppet jämna veckor.
 • 2019-09-06
  Gnesta, Sveriges mest bi-vänliga kommun
  Gnestaborna har varit flitigast på att göra räddningsinsatser för bin, vilket presenteras i Naturskyddsföreningens rankning av Sveriges 290 kommuner.
 • 2019-09-04
  Bevattningsförbud gäller fortfarande
  Vi införde bevattningsförbud den 23 juli 2018 och det gäller tills vidare för alla med kommunalt vatten i tätorterna Gnesta, Laxne och Stjärnhov. Orsaken till bevattningsförbudet är de senaste årens varma somrar och nederbördsfattiga vintrar som gör att grundvattennivåerna är låga och fortsätter sjunka.
 • 2019-08-30
  Inbjudan till vattendragsvandring vid Sörby viltvatten
  Måndagen den 2 september bjuder Trosaåns vattenvårdsförbund in till en vattendragsvandring vid Sörby viltvatten från klockan 18:00 fram till skymningen.
 • 2019-08-29
  Skydda din brunn
  Läsa om varför du bör registrera din dricksvattenbrunn i Brunnsarkivet. Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område.

Senast publicerad 2019-05-06