Villområde i Gnesta med massor av hus

Bostad & miljö

Vi har samlat information om sådant som berör dig och din bostad. Här hittar du information om till exempel bygglov, avfall och återvinning.

Nyheter

 • Telge Återvinning är ny sopentreprenör

  Från första december har Gnesta kommun en ny entreprenör för hämtning och behandling av hushållsavfall.
 • Frösjöstrand – avrådan från bad tas bort

  15 augusti – vattnet vid Frösjöstrand har vid provtagning visat på lägre halter av E. coli-bakterier och avrådan från bad tas bort tillsvidare.
 • Allt bättre återvinningsvanor i kommunen

  En plockanalys av hushållssopor i Gnesta kommun visar att vi blir allt bättre på att sortera rätt i vårt restavfall. Minskande mängd matavfall tyder på mindre mängder sopor totalt och att vi blir allt bättre på att ta tillvara på det vi konsumerar.
 • Upphävande av eldningsförbud

  Eldningsförbudet som infördes den 4 juli 2023 upphör att gälla från från fredag den 7 juli klockan 12.00.
 • Slipp stopp i avloppet

  Nu delar vi ut gratis fettrattar på Servicecenter och Återvinningsgården för att undvika stopp i avloppet.