Villområde i Gnesta med massor av hus

Bostad & miljö

Vi har samlat information om sådant som berör dig och din bostad. Här hittar du information om till exempel bygglov, avfall och återvinning.

Nyheter


 • Varning för oseriös aktör


  Vi har uppmärksammats på att fastighetsägare har blivit kontaktade av ett företag som säger att de ska spola fastighetens ledningar, att det är tvingande och att de är kommunens leverantör.

 • Godkänt badvatten vid Frösjöstrand


  Nytagna prover, från vecka 30, visar att badvattnet vid Frösjöstrand är tjänligt. Det betyder att badvattnet är godkänt att bada i.

 • Gnestaborna i topp på gröna investeringar


  Under det första halvåret 2021, har invånarna i kommunen beviljats högst avdrag för grön teknik. Det visar nya siffror från Skatteverket.

 • Förlängda handläggningstider på miljö- och byggenheten


  Under sommaren kan handläggningstiderna för vissa ärenden samt svarstider på e-post komma att bli längre än vanligt då bemanningen minskar.

 • Information om vägen till Lötbodals friluftsområde


  Lötbodalsvägen är för tillfället i ett mycket dåligt skick. Kommunen inväntar att virket från årets avverkning på grund av granbarkborrar ska köras ut under juni månad och därefter kommer vägen att återställas för personbilstrafik.