Villområde i Gnesta med massor av hus

Bostad & miljö

Vi har samlat information om sådant som berör dig och din bostad. Här hittar du information om till exempel bygglov, avfall och återvinning.

Nyheter


 • Ändrade rutiner vid slamtömning


  Vi kommer att förändra rutinerna inför och vid slamtömning. Vår entreprenör kommer bland annat inte att ringa innan slamtömning, om du har en bom på vägen, eller lämna kvittenslappar efter utförd tömning.

 • Högrisk för fågelinfluensa i Södermanland


  Från den 16 november har det upprättats högriskområden för fågelinfluensa varav södermanland är ett. I högriskområden finns det regler som måste följas för att minska risken för att dina fåglar ska smittas och dö.

 • Minska ditt avfall och öka återanvändning


  Det bästa avfallet är det som aldrig uppstår. Avfallstrappan är en del av EU-lagstiftningen och säger att avfall i första hand ska förebyggas.

 • Markundersökningar med geofysik


  Under veckan gör vi geofysiska mätningar av marken där råvattenledningen från sjön Klämmingen till det nya vattenverket i Gnesta tätort ska gå.

 • Minska ditt avfall och öka återanvändning


  Det bästa avfallet är det som aldrig uppstår. Avfallstrappan är en del av EU-lagstiftningen och säger att avfall i första hand ska förebyggas.