Björnlunda

Flygfoto visar öster om järnvägen med Björnlunda centum

Flygfoto visar öster om järnvägen med Björnlunda centum

Lite fakta om fastigheter och bebyggelse

  • Björnlunda ligger ca 1 mil väster om Gnesta utmed väg 57.
  • Större delen av samhället består av äldre och nyare villabebyggelse
  • De flesta nyare husen är byggda på 1970- och 1980-talet
  • I samhället finns cirka 300 bebyggda tomter med bostäder
  • Fastighetsbeteckningarna inom Björnlunda är Skenda, Björnlunda och Björnlundagården
  • Den äldsta Byggnadsplanen som gäller för området är från 1968
  • Björnlunda samhälle har gatuadresser med adressplats

Mer om Björnlunda hittar du i relaterade länken till höger.

Senast publicerad 2016-05-24