Kommunens miljöfrågor

Välkommen till oss på samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med miljö- och hälsoskyddsanknutna frågor. Det är frågor som regleras i miljöbalken, livsmedelslagen och strålskyddslagen (gäller solarier). Personalen på förvaltningens miljöenhet arbetar med myndighetsrelaterade tillsynsfrågor enligt nyssnämnda lagar.

Kommunens miljöstrateg arbetar med naturskyddsfrågor, lokala miljömål och miljöövervakning av bland annat sjöar, vattendrag och luften i kommunen.

När det gäller kontroll av djurens egen hälsa om det så gäller till exempel hund, katt, häst eller lantbrukets djur är detta frågor som vi på kommunen inte längre håller på med.

Vill du anmäla misstanke om att något djur mår dåligt eller ansöka om tillstånd för att hålla, föda upp eller sälja djur ber vi dig vända dig till länsstyrelsen. Länsstyrelsen är nämligen den myndighet som sedan den 1 januari 2009 har detta kontrollansvar.

Du når djurskyddsinspektörerna på länsstyrelsen på telefon
010-223 40 00. Se länk till länsstyrelsens sida under "Relaterad info".

Mer information om det ändrade kontrollansvaret kan du läsa i meddelande från länsstyrelsen, som du hittar under "Relaterad info".
 
Vårt mål är att du på underliggande sidor kan hitta mycket av den information som du söker efter. Eller hör gärna av dig till oss på förvaltningen på telefon eller via e-post/brev.

Bara tillsammans kan vi lyckas med vår allas strävan att i Gnesta kommun uppnå en god miljö och hälsa i olika avseenden och säkra livsmedel.

Senast publicerad 2018-08-29