Enskilt avlopp


När det inte finns möjlighet att ansluta till kommunalt vatten och avlopp måste du ordna ett enskilt avlopp.

Du behöver antingen ansöka om tillstånd eller göra en anmälan för att anlägga ett avlopp. Ansökningsblanketten hittar du till höger på sidan under "Relaterad info". Tänk på att kontakta oss i god tid innan du påbörjar arbetet.

Ditt avlopp ska vara utformat så att avloppsvattnet tas om hand utan risk för människors hälsa eller miljön. Innan miljöenheten kan ge tillstånd för en ny anläggning kommer vi ut och gör ett besök på plats tillsammans med dig och din utvalde avloppsentreprenör.

Olika avloppslösningar finner du på avloppsguidens hemsida. På deras sida hittar du också lokala entreprenörer. Var noggrann med att ta reda på att den anläggning som du väljer klarar de krav som ställs för just din fastighet.

Här kan du läsa mer på avloppsguidens hemsida länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För tömning av enskilt avlopp läs mer på sidan slamtömning under avfall och återvinning.

Senast publicerad 2017-08-30