Enskilt avlopp

I områden utanför det kommunala VA-nätet behöver du ha ett enskilt avlopp. Här kan du läsa om vad som gäller för enskilt avlopp och hur du ansöker om tillstånd.

Det är högt tryck på ansökningar och anmälningar för enskilt avlopp.

Det medför att handläggningstiden kan bli längre än normalt och vi hoppas på överseende med det. Se alltid till att din ansökan eller anmälan är komplett när den skickas in. Om senare kompletteringar krävs förlängs handläggningstiden ytterligare.

När det inte finns möjlighet att ansluta till kommunalt avlopp måste du ordna ett enskilt avlopp. Du behöver antingen ansöka om tillstånd eller göra en anmälan för att anlägga ett avlopp. Blanketten hittar du under relaterad info. Tänk på att kontakta oss i god tid innan du påbörjar arbetet. Anlägger du avlopp utan att ha ett giltigt tillstånd/beslut riskerar du att få en miljösanktionsavgift. Du behöver också tillstånd för att gräva om en gammal markbädd eller infiltration.

Ditt avlopp ska anläggas av sakkunnig och vara utformat så att avloppsvattnet tas om hand utan risk för människors hälsa eller miljön. Innan miljöenheten kan ge tillstånd för en ny anläggning kommer vi ut och gör ett besök på plats tillsammans med din utvalde avloppsentreprenör.

Du kan läsa om olika avloppslösningar på Avloppsguidens hemsida, se relaterad info. På deras sida hittar du också lokala entreprenörer. Var noggrann med att ta reda på att den anläggning som du väljer klarar de krav som ställs för just din fastighet.

Läs om tömning av enskilt avlopp på sidan om Slamtömning, se relaterad info.