2018-05-31

Golfbollar ska vara på land

Stora mängder plastpartiklar visas i prover tagna i Gnesta kommun. Dessa partiklar smiter förbi de kommunala reningsverken och forslas ut i våra sjöar och vattendrag.

Tänk er en stilla sommarkväll vid en sjö. Du och några vänner har fått tag i en hink utrangerade golfbollar som ni chippar ut i vattnet, precis som ni troligen sett kändisar göra på TV. Det låter trevligt eller hur?

Det som pågår är då nedskräpning vilket är förbjudet och straffbart enligt miljöbalken. Nu inser de flesta att risken att bli ertappad och fälld är tämligen liten. Men låt oss istället lägga in en moralisk aspekt. En golfboll tar många många år på sig att brytas ned i vatten. Bollen består vanligen av fyra lager av olika plantmaterial vilka, kan förmodas, endast tagits fram för att skapa den optimala golfbollen med de bästa spelegenskaper, inte med tanke på restprodukter vid nedbrytning.

Det pågår ett stort internationellt arbete för att minska plastanvändningen. Vi informeras om skrämmande mängder plast i haven och våra prover i Gnesta kommun visar stora mängder plastpartiklar som smiter förbi de kommunala reningsverken och forslas ut i våra sjöar och vattendrag. Det vi ser är då enbart ”plast” inte alla de miljöskadliga ämnen som plasten innehåller. Forskning pågår men det vi säkert kan veta att all den plast som kommer ut i vatten påverkar och kommer så att göra under lång tid.

Det vatten där du slår ut dina golfbollar är också ditt badvatten och det vatten där du tar upp din matfisk. Att slå ut golfbollar i detta vatten är en förbjuden handling som dessutom är ett typiskt exempel på en onödig plastbelastning som vi kan vara utan. Golf är en trevlig sport, men låt den bedrivas på land.

Bertil Karlsson      Ellinor Lundin
Miljöstrateg          Miljöchef

Senast publicerad 2018-05-31