2017-10-12

Naturtips - Några växter att se upp med

Bil på lupin

Nu är det snart tid att göra sista dagsverket i trädgården inför vintern. Kanske görs en ordentlig rensning bland växterna inför en kommande spirande vår? Det finns några växter som bör hållas så kort som möjligt. Det handlar om tre invasiva arter som jag i detta naturtips tänkte beskriva lite närmare. En invasiv art är en art som introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde. De sprider sig av egen kraft och skadar det ekosystem som de introducerats till.

Läs Bertils hela naturtips om de tre växtarterna och få tips på hur dessa kan bekämpas.länk till annan webbplats

Senast publicerad 2017-10-12