2018-03-31

Ny renhållningstaxa 1 april

Kommunfullmäktige tog den 12 februari beslut om ny renhållningstaxa. Den börjar gälla den 1 april 2018.

Taxan har setts över då vi har nya avtal för renhållningen. Generellt blir det lite billigare för sophämtning och till exempel hämtning av grovsopor. Det blir också billigare att byta kärl, då engångsavgiften vid kärlbyte sänks från 206 kr till 94 kr. Däremot blir extrahämtning inom 3 arbetsdagar dyrare.

När det gäller slamtömningen blir de vanligaste tömningarna något dyrare. Om du har en anläggning på upp till 3 kubikmeter, där en wc är påkopplad, innebär det att:

  • en vanlig schemalagd tömning höjs med 82 kr per tömning.
  • en budad tömning höjs med 229 kr per tömning.
  • akuttömning samma dag, som beställs innan kl 14 hos den tekniska kundtjänsten, blir 484 kr billigare.
  • akuttömning som beställs efter kl 14, eller under helger, blir 114 kr billigare.

Slangdragning över 50 meter kommer att debiteras en avgift på 1 013 kr per timme, utöver tömningsavgiften. Detta då vår entreprenör måste åka ut med 2 bilar och dubbel personal för att dra slang över 50 meter.

Har du några frågor kan du kontakta den tekniska kundtjänsten på telefon 0158 - 275 200.

Läs den nya renhållningstaxanPDF

Senast publicerad 2018-03-31