2018-01-11

Ny VA-taxa 1 januari 2018

I december 2017 tog kommunfullmäktige beslut om att höja VA-taxan. För en villa som förbrukar 150 kbm vatten per år ökar kostnaden med cirka 64 kr per månad. 

Bild på vattenkran med dricksvatten

Kommunfullmäktige tog den 18 december 2017 beslut om att VA-taxan ska höjas från och med den 1 januari 2018. Höjningen innebär att brukningsavgiften för en villa i Gnesta som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år ökar med cirka 64 kr per månad.

Taxan höjs då kommunen genomför omfattande investeringar och reinvesteringar inom kommunens VA-system de kommande åren. Det är nödvändigt för att kunna möta en starkare befolkningstillväxt och för att säkra leveransen av dricksvatten och rening av spillvatten.

Har du några frågor kan du kontakta VA-chef Björn Gudmundsson genom att skicka e-postlänk till annan webbplats.

Läs den nya va-taxanPDF

Senast publicerad 2018-01-11