2018-01-12

Samrådsstart för Gnesta kommuns översiktsplan

Samråd om översiktsplanen

Översiktsplanen är ett framtidsdokument som styr hur kommunen ska utvecklas vad gäller byggande, natur- och friluftsområden med mera. Planen är nu på samråd.

Samråd innebär att det nu finns ett förlag att läsa och tycka till om. Förslaget finns utställt på Medborgarkontoret 12 januari – 12 mars 2018. Under samrådsperioden tar kommunen emot synpunkter från bland annat kommuninvånare, lokala föreningar och länsstyrelsen.

Ta del av samrådsförslaget här på webben eller besök utställningen på medborgarkontoret. På medborgarkontoret finns hela förslaget att läsa, du kan ta med dig en kortversion av förslaget och titta på en informationsfilm. Du kan också lämna in dina synpunkter i en brevlåda som finns på plats.

Läs mer om samrådet och översiktsplanen.


Senast publicerad 2018-01-12