2017-06-15

Sophämtning inför midsommar

Bild på blå sopbil

För dig som ska ha sophämtning under midsommarveckan så kan din sophämtning ske på annan dag än vanligt. Om du kör undan ditt kärl mellan hämtningstillfällena gäller följande:

Ställ ut kärlet redan lördag kväll 17 juni.

Du behöver köra ut kärlet redan på lördagen då de kan komma tidigt på söndagen. Låt kärlet stå tills det har blivit tömt.

För att vår entreprenör ska kunna hämta ditt avfall gäller följande:
Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall ska vara så dimensionerad, ha bärighet för och hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon.

Detta innebär att transportvägen måste vara minst 3 meter bred, vara fri från buskar och grenar minst 1 meter på varje sida av vägen och fri från buskar och grenar upp till och med minst 4 meter på höjden. Det ska finnas möjlighet att vända fordonet utan att backa. 

Har du några frågor kan du kontakta den tekniska kundtjänsten på telefon 0158 - 275 200.

Senast publicerad 2017-06-15