Detaljplaner

Illustrativ bild av en dataljplan

Vi har flera aktiva planprojekt i kommunen. Nedan hittar du de detaljplaner som mest aktuella.

 • Plankarta för Dansutområdet

  Dansutskolan - Ny förskola


  Detaljplan för ny förskola inom Dansutskolans område. Detaljplanen har vunnit laga kraft.
 • Detaljplan Åkervägen

  Österkärv


  Planförslaget gör det möjligt att bygga flerbostadshus i två våningar, ny huvudgata till området samt en tredje infart till Gnesta.
 • Detaljplan för Frönäs gärde

  Frönäs gärde


  En detaljplan för nytt äldreboende och nya bostäder vid Frönäsvägen/Sjögatan i Gnesta tätort är upprättad.
 • Detaljplan Norra Frustuna

  Frustuna 1:13 - Norra Frustuna


  En detaljplan för 17 villatomter vid Mariefredsvägen i Gnesta tätort är upprättad och laga kraftvunnen.
 • Detaljplan Sigtunavägen

  Sigtunavägen - Industrimark


  Detaljplan för del av Sigtuna 2:249 (Sigtunavägen)
  Detaljplanen har vunnit laga kraft.
 • Detaljplan Åkervägen

  Åkervägen - Flerbostadshus


  Detaljplanen gör det möjligt att bygga flerbostadshus i två våningar. Planen har vunnit laga kraft.
 • Detaljplan Framnäsvägen

  Framnäsvägen - vårdboende


  En detaljplan för Frustuna 7:1 och 7:2 (Framnäsvägen)är framtagen. Planen vann laga kraft den 6 juli 2017.
 • Detaljplan för Hagstumosse

  Hagstumosse - Idrottshall


  Detaljplanen gör det möjligt att bygga en ny idrottshall i idrottsområdet vid Hagstumosse.

Senast publicerad 2018-10-12