Utställning översiktsplan 2050

Strategikarta från ÖP 2050

Översiktsplanen är ett framtidsdokument som styr hur kommunen ska utvecklas vad gäller byggande, natur- och friluftsområden med mera.

Tidlinje för planarbete där aktuell del är utpekad

Nu är utställningen avslutad!

Mellan den 12 januari och 12 mars var översiktsplanen på samråd. 48 yttranden inkom under perioden därefter reviderades planförslaget och översiktsplanen ställdes ut på nytt. Översiktsplanen var på utställning mellan den 20 juni och 7 september. Planen ställdes ut på medborgarkontoret i Gnesta och på föreningshuset i Stjärnhov. Under utställningsperioden inkom 22 yttranden.

Vad händer efter utställningen?

Efter utställningen sammanställs de inkomna yttranden i ett särskilt utlåtande och kommunen gör ställningstaganden och översiktsplanen revideras. Den reviderade planen kommer sedan beslutas och antas av kommunfullmäktige innan årsskiftet 2018/2019. Planen vinner sedan laga kraft tre veckor efter beslut.

I relaterad info hittas utställningshandlingarna som var utställda till den 7 september.

Senast publicerad 2018-09-11