Samråd översiktsplan 2050

Framsida på Samrådsförslaget på översiktsplan 2050 i Gnesta

Översiktsplanen är ett framtidsdokument som styr hur kommunen ska utvecklas vad gäller byggande, natur- och friluftsområden med mera. Planen har precis varit ute på samråd och nu pågår revidering av översiktsplanen utifrån inkomna samrådsyttranden.

Vad är en samrådsredogörelse?

I samrådsredogörelsen sammanställs de synpunkter som inkommit under samrådet. Samrådsredogörelsen fungerar som stöd i revideringen av översiktsplanen. I samrådsredogörelsen kan du läsa hur respektive synpunkt tagits hänsyn till i översiktsplanen.

Vad händer framöver?

När samrådsredogörelsen och revideringen av översiktsplanen är klar kommer de reviderade planen ställas ut. Då har du återigen möjlighet att lämna dina synpunkter på förslaget.

Vill du veta mer?

Ta del av hela samrådsförslaget (se länk till höger).

Senast publicerad 2018-03-19