Samråd översiktsplan 2050

Framsida på Samrådsförslaget på översiktsplan 2050 i Gnesta

Översiktsplanen är ett framtidsdokument som styr hur kommunen ska utvecklas vad gäller byggande, natur- och friluftsområden med mera. Planen är nu på samråd vilket betyder att du kan påverka och tycka till. 

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan visar hur kommunen ska använda mark- och vattenområden i framtiden. Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en översiktsplan. Översiktsplanen beskriver i stora drag hur kommunen ska utvecklas på lång sikt. Planen används också som stöd och hjälpmedel i den mer detaljerade planeringen och vid handläggning av bygglov.

Vad innebär samråd?

Samråd innebär att det nu finns ett förlag att läsa och tycka till om. Förslaget finns utställt på Medborgarkontoret 12 januari – 12 mars 2018. Under samrådsperioden tar kommunen emot synpunkter från bland annat kommuninvånare, lokala föreningar och länsstyrelsen. När samrådsperioden är slut sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och översiktsplanen bearbetas. Schemat överst på sidan illustrerar processen för att ta fram en översiktsplan.

Vill du veta mer?

Ta del av hela samrådsförslaget (se länk till höger). Här hittar du också en kortversion.

Besök gärna vår utställning på medborgarkontoret i Gnesta.

Du kan skicka dina synpunkter till oss via brev, mejl eller e-tjänst:
Postadress: Gnesta kommun Västra storgatan 15 646 80 Gnesta Märk kuvertet med ”Översiktsplan 2050”
Mejladress: oversiktsplan@gnesta.se
E-tjänst: e-tjanster.gnesta.se/oversiktsplanlänk till annan webbplats

Senast publicerad 2018-01-12