Markanvisningstävling - Vackerby trädgårdsstad

Illustrationsbild

 

Inlämningsdatumet är passerat. Utvärdering av bidragen pågår.

 

 

Gnesta kommun genomför en markanvisningstävling för fyra delområden med möjlighet till sammanlagt cirka 200 bostäder. Ett delområde med enbart flerbostadshus i fyra våningar med möjlighet till cirka 80 lägenheter. Tre delområden med möjlighet till villor/parhus/radhus samt mindre flerbostadshus.
Tävlingen genomförs med ett fast markpris. Anbudsgivarna kan lämna förslag på ett eller flera delområden. I markpriset ingår kostnader för allmänna anläggningar såsom gator, parker och VA. Anbuden utvärderas utifrån ett antal kriterier såsom gestaltning och arkitektur, miljö och teknik samt social hållbarhet.

Markanvisningstävlingen genomförs under perioden 30 oktober 2017 till 15 januari 2018.  Beslut om tilldelning beräknas ske på kommunstyrelsens sammanträde den 5 mars 2018. 

Tävlingsbidraget skickas till:
Gnesta kommun
64680 Gnesta

Ange ”markanvisningstävling” på kuvertet.

 

Eventuella frågor rörande markanvisningstävlingen ska vara skriftliga och sändas till Gnesta kommun via e-post: vackerbytradgardsstad@gnesta.se senast 2017-12-18.

Frågor och svar kommer att publiceras löpande på kommunens hemsida gnesta.se/vackerbytradgardsstad

Senast publicerad 2018-01-17