illustration av viruset corona

Information med anledning av coronaviruset

På den här sidan hittar du Gnesta kommuns samlade information, frågor och svar om coronaviruset och covid-19. Vi håller oss uppdaterade om det aktuella läget och följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer.

Från den 22 november rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla som är 6 år och äldre ska testa sig vid symtom som kan vara covid-19. Det gäller oavsett om du är vaccinerad eller ej.

Uppdaterad information 25 november.

Nyheter om coronaviruset

2021-11-25
Träffpunkten stänger tillfälligt
Den 25 november till 6 december är Träffpunktens lokaler stängda för allmänheten. Anledningen är smitta av covid-19 i verksamheten

2021-11-24
Den 24 november uppdaterade även Folkhälsomyndigheten sin vägledning för smittspårning. Nytt är att de som delar hushåll med en person som har covid-19 ska stanna hemma i sju dagar och testa sig för covid-19. Barn som ännu inte börjat förskoleklass behöver inte testa sig, men ska stanna hemma.

2021-11-22
Från den 22 november rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla som är 6 år och äldre ska testa sig vid symtom som kan vara covid-19. Det gäller oavsett om du är vaccinerad eller ej.

2021-11-01
Den 1 november ändras rekommendationerna till vuxna och barn om att stanna hemma vid symtom. Då ändras också rekommendationerna om vem som ska testa sig och när.

2021-09-29
Förändringar i kommunens verksamheter efter 29 september
Idag, 29 september, tas de allmänna råden, som att undvika trängsel och hålla avstånd, bort för alla som är fullvaccinerade. Nedan följer en sammanfattning om vad som förändras i kommunens verksamheter.

2021-09-28
Detta gäller från 29 september
Imorgon, 29 september, tas många av restriktionerna bort. Men det betyder inte att allt är som förr. Pandemin pågår fortfarande och för ovaccinerade människor är det fortsatta restriktioner som gäller.

2021-09-16
Lokalförändringar för vaccination mot covid-19
Under hösten går de flesta uppdragen för de privata vaccinatörerna i Sörmland ut och vaccineringen tas till stora delar över av Region Sörmland. I Gnesta kommun kommer fortsatt vaccination ske på Gnesta Vårdcentral.

2021-08-24
Öppna förskolan öppnar igen
Från och med den 1 september öppnar Öppna förskolan för bokade besök. Hit kan du komma tillsammans med ditt barn för att leka, skapa, umgås och ha en trevlig stund tillsammans.

Flamman öppnar kafé utomhus
På måndag, den 5 juli, öppnar Flamman återigen upp sin kaféverksamhet utomhus. Förutom hembakade kakor och bullar kan du också köpa lokalproducerat hantverk.

Nyhetsarkiv - samlad information om covid-19 i datumordning

Så minskar du smittspridningen

Som tidigare uppmanas alla att vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma men från 22 november rekommenderas även vaccinerade att testa sig för covid-19 när de får symtom.

 • Var uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.
 • Stanna hemma om du får dessa eller andra symtom på luftvägsinfektion.
 • Testa dig för covid-19 om du får symtom. Det gäller både dig som är ovaccinerad och dig som är vaccinerad. Barn som ännu inte börjat förskoleklass och de som haft konstaterad covid-19 senaste halvåret behöver inte testa sig. På 1177.se finns information om hur testningen går till där du bor.
 • Genom att stanna hemma när du får symtom minskar du spridningen av covid-19 och andra infektioner som influensa och RS-virus.
 • Även om du får ett negativt testsvar för covid-19 bör du fortsätta stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter när du får symtom på luftvägsinfektion. Det minskar spridningen av andra infektioner.
 • Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med att bedöma dina symtom eller råd om var du kan söka vård. Det gäller särskilt personer i riskgrupp som kan behöva behandling även för andra sjukdomar än covid-19, som till exempel influensa.

Bor du med någon som har covid-19?

Den 24 november uppdaterade även Folkhälsomyndigheten sin vägledning för smittspårning. Nytt är att de som delar hushåll med en person som har covid-19 ska stanna hemma i sju dagar och testa sig för covid-19. Barn som ännu inte börjat förskoleklass behöver inte testa sig, men ska stanna hemma.

Läs mer om rekommendationerna på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Nya smittsåtgärder från 1 december

Folkhälsomyndigheten har bett regeringen att införa vaccinationsbevis vid evenemang för personer som är 18 år och äldre från och med den 1 december. Vaccinationsbeviset ska kunna användas vid arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare.

Läs mer rekommendationerna på folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Vaccination mot covid-19

Det är Region Sörmland som har det övergripande ansvaret för vaccination mot covid-19 i Södermanlands län och samordnar arbetet med kommunen. Kommunen följer Folkhälsomyndighetens nationella prioriteringsordning för vaccination. Vaccineringen mot covid-19 startade den 7 januari 2021 för verksamheterna i Gnesta kommun.

Mer information

Läs vad som gäller om vaccination för dig som är 12-15 år, på 1177. Länk till annan webbplats.

Läs mer om tredje dosen vaccin Länk till annan webbplats.

Här hittar du information hur du bokar tid för vaccinering Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om vaccination mot covid-19 på 1177.se Länk till annan webbplats.

Läs mer om vaccination mot covid-19 på 1177s webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om vaccination mot covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Myter om coronavaccin

Vaccineringen mot covid-19 pågår och intresset för vaccinerna är stort. Tyvärr cirkulerar olika missuppfattningar, myter och ren desinformation om vaccinerna, vilket medför en onödig risk för missförstånd och oro hos många. Läkemedelsverket har tagit fram information för att förklara och bemöta olika påståenden.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida om Läkemedelsverkets information om vaccinerna mot covid-19. Länk till annan webbplats.

Förändringar i våra verksamheter

Den 29 september 2021 togs de allmänna råden, som att undvika trängsel och hålla avstånd, bort för alla som är fullvaccinerade. För dig som är ovaccinerad gäller fortsatt att hålla avstånd till andra människor, särskilt till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Nedan följer en sammanfattning om vad som förändras i kommunens verksamheter.

Så påverkas Gnesta kommuns verksamheter

 • Servicecenter återgår till det normala och anpassningen att hålla öppet för ett mindre antal besökare tas bort. Öppettiderna är de ordinarie.
 • Gnesta och Stjärnhovs bibliotek återgår till det normala och anpassningen att hålla öppet för ett mindre antal besökare tas bort. Öppettiderna är de ordinarie.
 • För privata bokningar av kommunens lokaler tas begränsningen om antalet deltagare bort.
 • Fritidsgården Chill utökar besöksantalet och kommer kunna ta emot upp till 30 besökare samtidigt, samt ha öppet längre pass för samma antal besökare.
 • Träffpunkten fortsätter med nuvarande aktivitetsschema och ser sakta om det går att öka utan trängsel då de flesta besökarna är i riskgrupp.
 • Flammans kafé öppnar upp för besökare, både inom- och utomhus, och den tidigare restriktionen om max två kunder i butiken tas bort.
 • Kommunens ansvar för tillsyn av serveringsställen (ex. storlek på sällskap och avstånd mellan sällskap) tas bort.
 • Anpassningarna gällande besök på kommunens äldreboenden, att besöket ska förbokas och att munskydd ska användas, gäller fortsatt. Läs mer om säkra besök på kommunens äldreboenden.
 • Öppna förskolan välkomnar från och med den 18 oktober besök av upp till åtta familjer samtidigt.

Mer information kommer inom kort från respektive verksamhet på gnesta.se/covid19 – Förändringar i kommunens verksamheter efter 29 september.

En sammanfattning om vad som gäller generellt för dig som är ovaccinerad och vaccinerad hittar du i vår nyhet Detta gäller efter den 29 september.

Tillsyn på serveringsställen

Restriktionerna på serveringsställen upphörde den 29 september 2021.

Det betyder att det i dagsläget inte finns några uttalade krav på restauranger och kaféer, att vidta åtgärder för att minska trängsel. Tidigare restriktioner, som storlek på sällskap, avstånd mellan sällskap eller stängningstider, har upphört att gälla.

Det betyder även att det i dagsläget inte finns några förväntningar på kommunerna att göra någon tillsyn på serveringsställen efter den 30 september. Detta kan dock komma att ändras med kort varsel vid en eventuell ökad smittspridning.

Mer information om tillsynen hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Möt kommunens medarbetare under coronakrisen

Stöd och omsorg

Inom vård och omsorg finns många personer som tillhör riskgrupper. Därför är det särskilt viktigt att skydda riskgrupper och personal.

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om stöd och omsorg.

Förskola och grundskola

De kommunala förskolorna och grundskolorna är öppna som vanligt. Det är viktigt att du och ditt barn följer Region Sörmlands rekommendationer för att minska smittspridningen.

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om förskola och skola.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Undervisningen vid Åsbacka bedrivs på plats i skolans lokaler. För att minimera risken för smittspridning genomförs stora delar av undervisningen individuellt eller i små grupper.

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om gymnasieskola och vuxenutbildning.

Kultur och fritid

Coronapandemin påverkar föreningar, verksamheter och arrangemang. Men vi ställer inte in utan vi ställer om. Det finns en hel del att göra oavsett om du är ute i naturen eller hemma.

Vi håller vår evenemangskalender uppdaterad med information om kommande evenemang. Du som arrangör, kom ihåg att skicka in ditt evenemang till oss via e-post: evenemang@gnesta.se

Här hittar du tips om kultur- och fritidsaktiviteter.

Bostad och miljö

Fyndhörnan på Återvinningsgården

Fyndhörnan är öppen under vardagarna, när Återvinningsgården har öppet. Den är inte öppen på lördagar.

Vår dagliga verksamhet sköter fyndhörnan och personal finns på plats för att hjälpa till. I fyndhörnan kan du både lämna och hämta användbara saker.

Vid besök på Återvinningsgården

Med anledning av covid-19 vill vi förtydliga vissa saker som du bör tänka på om du ska besöka Återvinningsgården i Gnesta.

Kom gärna när det är mindre besökare

Försök att planera in ditt besök då vi vanligtvis har mindre besökare, till exempel tidiga lördagsmorgnar, tisdagar och torsdagar. Undvik måndagar och onsdagar mellan kl 16.00 - 18.00 då det vanligtvis är många besökare på Återvinningsgården.

Håll avståndet

2 metersregeln gäller. Se till att hålla ordentligt avstånd mellan dig, övriga besökare och personalen på Återvinningsgården.

Planera ditt besök

Sortera ditt avfall redan hemma, så går det snabbare och smidigare när du ska slänga avfallet på Återvinningsgården. På näst sista bladet i kommunens almanacka, ser du en utförlig bild på vart respektive avfall ska lämnas. Har du inte tillgång till almanackan så står containrarna i följande ordning:

 • Krossbart
 • Plast, frigolit, böcker med hård pärm
 • Tryckimpregnerat
 • Klädda möbler, resårmadrasser och tyg
 • Träavfall
 • Isolering och asfaboard
 • Metallskrot
 • Plast, frigolit, böcker med hård pärm
 • Träavfall
 • Klädda möbler, resårmadrasser och tyg
 • Trädgårdsavfall, kompost

Låt barnen stanna i bilen

Har du barn med dig vid ditt besök, se till att barnen stannar i bilen medan du sortera. Detta dels för att minska antalet personer på rampen, dels för att minska risken för olyckor.

Kontrollera antalet besökare

Du får gärna kontakta personalen på Återvinningsgården för att fråga om det är få besökare, innan du kommer, se kontaktuppgifter på våra informationssidor om Återvinningsgården.

Stöd vid oro

Coronaviruset har på kort tid skapat stora förändringar i världen och i vårt vanliga liv. Många har frågor och funderingar, både barn och vuxna. Genom att visa hänsyn och finnas där som medmänniskor kan vi göra det lättare för den som har det svårt. Det finns också råd och stöd att få genom kommunen och andra organisationer.

Här har vi samlat information om råd och stöd vid oro hos barn och vuxna

Hot och våld i nära relation

Ingen ska behöva utstå våld hemma - det finns hjälp att få!

Alltför många människor, både vuxna och barn, lever med våld i familjen. Våld och utsatthet ökar vid stress, oro och isolering. Tveka inte att kontakta oss om du eller någon du känner behöver hjälp. Just nu är det extra viktigt att vi alla är uppmärksamma på om någon inte har det bra hemma.

Kvinnofridslinjen ger stöd till dig som utsatts för våld och hot. Kvinnofridslinjen: 020 - 50 50 50

Läs mer om våld i nära relationer.

Information på lättläst svenska

Nu finns information om coronaviruset och sjukdomen covid-19 på lättläst svenska. Läs mer under våra lättlästa sidor.

Information in other languages

For information on the phone about corona in other languages (Arabic, Somali, Persian, Tigrinya, Amharic or Russian), call 08-123 680 00

For medical advice on the phone about corona in Swedish or English, call 1177

You can find more information about corona and this telephone service at this website: 1177.se Länk till annan webbplats.

Information about corona in English

Folkhälsomyndigheten: Information in English. Länk till annan webbplats.

Krisinformation: Information in English. Länk till annan webbplats.

Information about corona in other languages

Folkhälsomyndigheten: Information in other languages Länk till annan webbplats.

Vårdguiden: Information in other languages. Länk till annan webbplats.

Krisinformation: Information in other languages. Länk till annan webbplats.

Sveriges Radio: Swedish news in other languages. Länk till annan webbplats.

Länkar till myndigheternas webbplatser

Krisinformation.se

På krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset. Här hittar du information om coronaviruset på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har samlat frågor och svar om coronaviruset, som exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar. Här hittar du frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten. Länk till annan webbplats.

Informationsnumret 113 13

Om du inte har några symtom, men har allmänna frågor om coronaviruset och sjukdomen covid-19 kan du ringa 113 13.

1177 Vårdguiden

Vårdguiden ger sjukvårdsrådgivning och vägledning i sjukvården. Vårdguidens information om coronaviruset hittar du här. Länk till annan webbplats.

Region Sörmland

Region Sörmland har sammanstället en sida med information kring coronaviruset. Information om coronaviruset på Region Sörmlands webbplats. Länk till annan webbplats.