ዚረአን ዚግበርን ነገር

ኣብ ግኔስታ ኮሙን ክትገብሮ እትኽእል ብዙሕ ደስ ዘብል: ኣገዳስን ዚስሕብ ነገራትን ኣሎ።

ንኣብነት ክትሕምብስ: ናብ ዙረት ክትከይድ: ሲነማ ክትኣቱ: ብባህላውን ስፖርታውን ንጥፈት ክትድሰት ትኽእል። ኣብ ግኔስታ ትቕመጥ ወይ ክትበጽሕ ኢልካ ዝመጻእካ እንተ ኾይንካ: እንታይ ክትርኢ ወይ እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል ምኽሪ ትረክብ።

ኣብ ግኔስታ ኮሙን ቤት ንባብ’ውን ኣሎና። እዚ ቤት ንባብ ኣብ ስትሮመንቶርየት (Strömmentorget) ይርከብ፤ ማለት ኣብቲ መድቦርያርቶርየት ዚርከበሉ ኣብ ማእከል ግኔስታ ዘሎ ህንጻ። ኣብ ሻርንሆቭ’ውን ካልእ ጨንፈር ቤት ንባብ ኣሎ።

ብዛዕባ’ዚ ቤት ንባብ ተወሳኺ ሓበሬታ ንምንባብ ኣብዚ ጠውቕ። External link.

ኣብ ግኔስታ ኮሙን ኣበየኖት ንጥፈታት ምስታፍ ከም ዚከኣል ንምርኣይ: ናብ ሓባሪ ፍጻመታት (evenemangsguiden) ንምእታው ኣብዚ ጠውቕ። External link.

ሃየ ናብ ግኔስታ ኮሙን ደዊልካ: ጕዳይካ ብምሕባር ሓገዝ ርኸብ።