ብጻይ ቋንቋ

ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፍካ ሽወደንኛ ተማሂርካ: ተሰማሚዑካ ኣብዚ ኮሙን ክትቅመጥ: ግኔስታ ኮሙን ደገፉ ኪህበካ ድላይ ኣሎዎ። ሽወደንኛ ዚዛረብ ናይ ቋንቋ ብጻይ እንተ ደሊኻ ምስ ኮሙን ርክብ ክትገብር መርሓባ ንብለካ። ”Jag vill ha flyktingguide/språkvän” (”ሓባሪ ዕቝበኛታት/ብጻይ ቋንቋ እደሊ ኣለኹ”) ተባሂሉ ዚፍለጥ ቅጥዒ: ኣብ ቤ/ጽ ኮሙን ወይ ኣብ መድቦርያርሁሰት ክትመልእ ትኽእል ኢኻ።

እዚ "Jag vill ha flyktingguide/språkvän" ተባሂሉ ዚፍለጥ ቅጥዒ ኣብዚ ከተውርድ ትኽእል። External link.

ብዛዕባ ብጻይ ቋንቋ (Språkvän) ዚያዳ ንምፍላጥ: ሃየ ምስ ናይዚ ኮሙን በዓል-መዚ ስትራተጂ ውህደት ብቝጽሪ ስልኪ 0158-275 527 ርክብ ግበር።

ሃየ ናብ ግኔስታ ኮሙን ደዊልካ: ጕዳይካ ብምሕባር ሓገዝ ርኸብ።