Bild på slamtömningslock i naturen

Slamtömning

Slambilar tömmer avfall från slutna tankar, minireningsverk, slamavskiljare samt fosforfällor. Din avloppsanläggning ska tömmas minst en gång per år.

Vad som krävs för att vi ska hämta ditt slam

  • Vägen fram till närmaste uppställningsplats från tanken eller brunnen måste bära för en tung lastbil.
  • Vägen måste även vara minst 3,5 meter bred, vara fri från buskar, träd/grenar och andra hinder minst 1 meter på varje sida av vägen, och fri från buskar och grenar upp till 4,7 meter på höjden.
  • Brunnslocket får inte vara låst eller på annat vis vara blockerat. Det får inte heller väga över 15 kg.
  • Tömningsplatsen ska märkas upp med den röda flaggan.
  • Minireningsverk ska ha tömningsinstruktioner.
  • Ta bort eventuellt nivålarm ifrån lock eller tömningsrör innan tömning.
  • Sommartid ska det även röjas eller klippas så det blir en gång, som är fri från hög växtlighet, från uppställningsplatsen till tömningsplatsen. Klipp även ner buskar och liknande runtom tömningsplatsen. Detta för att chauffören ska kunna gå fram till och runt tömningsplatsen utan att behöva gå i högt gräs eller bland buskar.
  • Vintertid ska vägen vara plogad och väl halkbekämpad samt din brunn eller tank framskottad. Det är näst intill omöjligt för chauffören att hitta ett översnöat brunnslock. Du behöver också skotta och halkbekämpa från där slamtömningsbilen kan stå fram till tömningsplatsen.
  • Tömningsplatsen ska märkas upp med den röda flaggan.
Bild som visar röd flagga för utmärkning av tömningsplats

Röd flagga

Alla avloppsanläggningar, med påkopplad wc, ska ha minst en schemalagd tömning per år. Slamavskiljare för bara bad-, disk- och tvättvatten ska ha minst en schemalagd tömning vartannat år. 

Självklart kan du ha flera schemalagda tömningar per år. Du kan även ringa in och beställa tömningar utöver den schemalagda tömningen. Du kan även ersätta en schemalagd tömning med den beställda tömningen. Om du till exempel har beställt en tömning i mars ett år, och har en schemalagd tömning i maj, kan du välja att hoppa över den schemalagda tömningen samma år.

Kontakta Servicecenter om du vill ändra dina schemalagda tömningar. De skapar då ett ärende till oss på tekniska kontoret, så hjälper vi dig att lägga upp ett bra schema, se kontaktinformation.

Vi försöker alltid att lägga in dina schematömningar, när vi har schemalagda tömningar i närområdet.

Tömning mer sällan än en gång per år

Vill du ha tömt mer sällan än en gång per år måste du ansöka om förlängt hämtningsintervall hos miljöenheten, se relaterad information. För slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten gäller samma sak om du vill ha tömt mer sällan än en gång vartannat år.

Din ansökan måste komma in till kommunen senast fyra veckor innan aktuell tömningsvecka. Som exempel: om du har en tömning vecka 14, behöver din ansökan ha kommit in senast fredagen vecka 9.

Du kan kontakta Servicecenter för att få veta vilken vecka du har tömning, se kontaktuppgifter.

Beställa tömning

Du kan beställa tömningar, utöver eller istället för den schemalagda tömningen. Vi kommer då och tömmer din tank eller slamavskiljare inom en vecka (6 arbetsdagar).

Du beställer tömning hos Servicecenter, se kontaktinformation, eller genom att fylla i formuläret Beställ slamtömning, se relaterad information.

Akut tömning

Är du i behov av akut slamtömning kan vi komma samma dag.

Under kontorstid 08-16.00 ringer du Servicecenter, se kontaktinformation.

Övrig tid, mellan kl 16.00 - 08.00 samt under helgdagar, ringer du FORIA på telefon: 070-655 50 75

Om chauffören inte kan tömma på grund av att ovanstående inte är uppfyllt, debiteras du för en bomkörning enligt gällande taxa och din tömning försenas.

Slangdragning

Om slamchauffören måste dra ut mer än 10 meter slang för att kunna tömma din tank eller brunn, kostar det extra. Slamchauffören har upp till 50 meter slang med sig på bilen. Om det behövs mer slang än 50 meter så uppge det när du beställer tömning.

Så här mycket kostar det 

Alla prisuppgifter avser kostnad per tömning

Anläggning

Schemalagd hämtning*

Budad hämtning**

Samma dag kl 7-14

Samma dag kl 14-7***

Slamavskiljare/ sluten tank 0-3 kbm

1302 kr

1 736 kr

2 121 kr

6 453 kr

Enbart BDT

1 096 kr

1 530 kr

1 915 kr

6 247 kr

Slamavskiljare/ sluten tank 3,1-6 kbm

1 740 kr

2 174 kr

2 559 kr

6 891 kr

Tillägg per kbm över 6 kbm

332 kr

332 kr

332 kr

332 kr

Samtidig tömn. av BDT

419 kr

419 kr

419 kr

419 kr

Bomkörning

760 kr

760 kr

760 kr

760 kr

Slangdragning > 10 meter, per 10 meter upp till 50 meter

56 kr

56 kr

56 kr

56 kr

Slangdragning > 50 meter, tillkommande per timme

1 481 kr

1 481 kr

1 481 kr

1 481 kr

Tömning med mindre fordon, tillkommande per timme

1 826 kr

1 826 kr

1 826 kr

1 826 kr


*Schemalagd tömning avser en eller flera tömningar per år enligt särskild turlista.
** Budad hämtning är när du ringer in och beställer tömning varje gång. Vi kommer då och hämtar slammet inom 6 arbetsdagar.
***Vid akuttömning på icke ordinarie arbetsdag gäller det högre priset, pris för hämtning samma dag kl 14 - 07, oavsett klockslag. Som icke ordinarie arbetsdag avses alla helger samt helgdagar.