2018-11-08

Bevattningsförbud hävt i Björnlunda

Bild på överkryssad vattenslang

Nu har vi hävt bevattningsförbudet i Björnlunda. I Gnesta, Laxne och Stjärnhov kvarstår bevattningsförbudet för de som har kommunalt vatten.

Bevattningsförbudet för de med kommunalt vatten i tätorterna infördes den 23 juli 2018.

Björnlunda får sitt dricksvatten ifrån en ytvattentäkt (sjö) och inte ifrån en grundvattentäkt. Därför har vi i början av november 2018 beslutat att häva bevattningsförbudet för Björnlunda.

Gnesta, Laxne och Stjärnhov får sitt dricksvatten ifrån grundvattentäkt. Grundvattennivåerna är fortsatt mycket låga och fortsätter att sjunka. Det regn som har kommit har inte varit tillräckligt för börja fylla upp nivåerna igen.

Vi vill att ni fortsätter tänka på hur ni använder dricksvattnet då grundvatten är en resurs vi behöver vara rädda om.

Vill du läsa mer om bevattningsförbud och tips för att spara vatten, se relaterad info.

Senast publicerad 2018-11-09