2018-10-26

Har du förslag på lämplig julgran?

Bild på granskog taget uppifrån

Snart är det advent och innan julskyltningen ska vi ställa upp granar och klä med belysning. Senast fredagen den 9 november behöver vi ha ditt förslag på gran.

Den första granen behöver vara runt 10-12 meter hög, relativt tät och proportionerlig samt i gott skick.

Den andra granen behöver vara runt 5-6 m hög, relativt tät och proportionerlig samt i gott skick.

Om du har förslag på en lämplig gran, vänligen kontakta den tekniska kundtjänsten.

Senast publicerad 2018-10-26