2018-11-07

Information om snöröjning

Bild på svart snöskyffel och vit snö

Vi har beredskap på snöröjning från 1 november till och med 31 mars. I Gnesta tätort snöröjer vi själva, medan vi i Björnlunda, Laxne och Stjärnhov har en entreprenör som snöröjer.

Från och med november 2018 kommer vi också att sköta halkbekämpning och snöröjning på trottoarerna i tätorterna, där kommunen är väghållare.

När det gäller Gnesta tätort börjar vi att snöröja i de centrala delarna för att sedan jobba oss vidare utåt. Prioriterade områden är pendlarparkeringar, gång- och cykelbanor samt backar.

Vill du läsa mer om snöröjning, se relaterad info.

Senast publicerad 2018-11-07