2018-10-09

Många anmälningar om enskilt avlopp

Det är högt tryck på ansökningar och anmälningar för enskilt avlopp. Det medför att handläggningstiden kan bli längre än normalt.

Se alltid till att din ansökan eller anmälan är komplett när den skickas in. Om senare kompletteringar krävs förlängs handläggningstiden ytterligare.

Senast publicerad 2018-10-09