2018-11-06

Uppdaterad info Västra Storgatan

Principskiss över Västra Storgatan

Innan vinteruppehållet, som startar den 3 december 2018, ska vi lägga ett första lager asfalt på Västra Storgatan. Asfalteringen är planerad att påbörjas den 14 november och beräknas pågå i två dagar.

Under tiden som asfalteringen pågår kommer ett körfält att vara öppet på Västra Storgatan. Vakter kommer att släppa förbi trafiken växelvis. När vi passerar infarterna till pendlarparkeringen och ICA/Systembolaget kommer dessa att stängas av en i taget i cirka 30 minuter medan asfaltsläggaren passerar.

Trottoarerna är planerade att asfalteras under vecka 48.

Kant- och gatstensläggning 7-14 november

Från onsdagen den 7 november kommer korsningen Kullagatan - Västra Storgatan samt ordinarie infart till ICA/Systembolaget och pendlarparkeringen att stängas av. Det ska sättas kantsten på båda ställena samt gatsten vid Kullagatan. Dessa öppnas igen måndagen den 12 november.

Måndagen den 12 november kommer samma typ av arbete att påbörjas vid infarten vid Godsmagasinet. Denna infart öppnas onsdagen den 14 november när asfalteringen är gjord här.

Vi jobbar hårt för att affärer och verksamheter i området samt pendlarparkeringen mellan ICA/Systembolaget och Godsmagasinet ska vara tillgängliga, och för att korta ner perioderna av stora störningar. Två infarter kommer alltid att vara öppna.

Projektsidan är uppdaterad med nya bilder över in- och utfarter som gäller fram till den 2 december, se relaterad info.

Senast publicerad 2018-11-06