2018-09-10

Västra Storgatan - tillfällig avstängning

Korsningen Kullagatan - Västra Storgatan kommer tillfälligt att stängas av för trafik 10-16 september 2018. Det ska läggas ner dagvatten- och vattenledningar på Västra Storgatan vid Kullagatan. 

Som en del i utvecklingen av Gnesta centrum bygger vi om och förbättrar gatumiljön och VA längs Västra Storgatan.

Under vecka 37 2018, mellan den 10 och den 16 september, kommer vi tillfälligt att stänga av korsningen Kullagatan - Västra Storgatan. Det ska läggas ner dagvatten- och vattenledningar på Västra Storgatan vid Kullagatan.

Senast publicerad 2018-09-10