Lämna dina synpunkter eller gör en felanmälan

Har du synpunkter på kommunens service eller tjänster? Har du sett något som är trasigt och behöver lagas? Det vill vi gärna ha reda på. Dina åsikter är värdefulla för oss. De hjälper oss att utveckla och förbättra kommunens verksamhet.

Synpunkt

Vill du framföra en synpunkt, rikta ett klagomål eller lämna beröm om någon av våra verksamheter? Använd vår e-tjänst och skicka in dina synpunkter till oss. Du kan också skriva brev till oss eller besöka oss på medborgarkontoret.

Felanmälan

Vill du anmäla ett fel på någon av våra anläggningar, gator eller torg gör du det via vår felanmälan. Du kan använda vår e-tjänst eller använda appen - felanmälan gata/park. Fyller du även i dina kontaktuppgifter (e-post) får du uppdaterad automatisk information om när ditt ärende är färdigbehandlat.

Senast publicerad 2018-09-18