Vägledning och service

Invånare får vägledning på medborgarkontoret

Du kan ta del av kommunens information och service på flera olika sätt. Genom våra e-tjänster på webbplatsen kan du göra ärenden när det passar dig.

Du kommer i kontakt med oss genom att ringa, skicka e-post eller genom att besöka oss. Vi välkomnar alla synpunkter, förslag, klagomål och beröm. Med din hjälp kan vi förbättra våra verksamheter.

På Medborgarkontoret kan du få hjälp med många olika saker. Här kan du få låna dator och skriva ut dokument, boka tid för budget- och skuldrådgivning och konsumentvägledning, söka om parkeringstillstånd och boka kommunens lokaler bland annat.

Genom våra e-tjänster kan du göra ärenden digitalt dygnet runt när det passar dig. Du kan också skriva ut blanketter och skicka dem per post.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter! 

Senast publicerad 2018-11-13