Björnlunda

Översiktsbild på infarten till Björnlunda

Björnlunda ligger en mil väster om Gnesta invid Kyrksjön. Det omgivande landskapet är kuperat och består av omväxlande odlings- och skogsbygd. Väg 57 passerar genom Björnlunda och sträckan Gnesta - Flen trafikeras dagligen med buss.

Björnlunda har cirka 760 boende och i den omgivande glesbygden bor nästan 640 personer. Björnlunda domineras av både äldre och nyare villor.

Service och utbud

I centrum finns busshållplats, matbutik och de flesta av flerfamiljshusen. Intill Wattrangsborg, samlingslokalen i Björnlunda, ligger en minigolfbana med en kiosk. Kiosken är endast öppen under sommarhalvåret. Här hittar du också Café och Stenersborgs Choklad som också har ett café.

Välkommen till Björnlunda och Wattrangsborg

Förskola och skola

I anslutning till tätorten bortanför Björnlunda Kyrka ligger Welandersborgsskolan (årskurs F-6) och en förskola finns i anslutning till skolan.

Bild på multiplanen Björnlunda Fun Park

I Björnlunda finns också den mycket populära Björnlunda Fun Park. Ett populärt nytillskott till parken var BMX-banan som invigdes den 6 juni 2014 av en cykelsektion i Björnlunda idrottsförening. De byggde banan med hjälp av föräldrar, sponsorer, bidrag från Sisu (idrottens studieförbund), Lions och Gnesta kommun.

Äldreboendet Ekhagen ligger vackert med utsikt över Ekbackarna där Hembygdsgården och vandrarhemmet ligger. Bortanför ligger Skansberget med vandringsstigar och bronsåldersgravar.

bild på hembygdsgården i Björnlunda

Björnlunda Hembygdsgård har byggnader från 1700-talet och är ett välbesökt vandrarhem.

Omgivningar

Numera är kanske Björnlunda mest känt för sin mycket vackra och välskötta hembygdsgård med tretton byggnader, de flesta från 1700-talet. Sedan 1935 används hembygdsgården också som vandrarhem på sommaren. Med fyra rum i gamla loftbodar och endast elva bäddar är det ett av landets minsta vandrarhem, men ett välbesökt sådant då antalet övernattningar är mellan 500-700 per år.

Eriksgatan har sannolikt sitt ursprung i Svearikets uppkomst under 1000- och 1100-talen e.Kr. Den nyvalde kungen skulle färdas genom flera landskap och erhålla trohetseden. Eriksgatan är idag en cykelled. Leden börjar vid hembygdsgården i Björnlunda. Terrängen är bitvis svår och oröjd.

Välkommen till Björnlunda!

Senast publicerad 2017-12-04