Digital anslagstavla

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Från och med den 1 januari 2018 ersätter denna digitala anslagstavla den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Samråd Översiktsplan
  • Kungörelse
  Information
  InstansSamhällsbyggnadsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaGnesta kommun, Västra storgatan 15, 646 80 Gnesta
  Ansvarig för kungörelsenAlina Ruda
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Översiktsplanens samrådsförslag ställs ut på medborgarkontoret i Gnesta 12 januari - 12 mars.

 2. Anslag/Bevis Vuxen- och omsorgsnämnden
  • Justerat protokoll
  Information
  InstansVuxen- och omsorgsnämnden
  Paragrafer1 - 9
  Förvaringsplats för protokolletGnesta kommun, Västra storgatan 15, 646 80 Gnesta
  SekreterareMarie Solter
  Nedladdningsbart protokollP VON 2018-01-18.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.

 3. Anslag/Bevis Sociala utskottet
  • Justerat protokoll
  Information
  InstansSociala utskottet
  Paragrafer1-7
  Förvaringsplats för protokolletSocialkontoret, Industrigatan 8, Plan 3, Gnesta
  SekreterareJenny Gustafsson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.


Överförmyndarkontorets öppettider

Telefon och mottagningstid måndag-torsdag klockan 10.00 -12.00 .

Senast publicerad 2018-01-12