Digital anslagstavla

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Från och med den 1 januari 2018 ersätter denna digitala anslagstavla den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Anslag/bevis kommunstyrelsen
  • Justerat protokoll
  Information
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§ 50-51
  Förvaringsplats för protokolletGnesta kommun, Västra storgatan 15, 646 80 Gnesta
  SekreterareJenny Johansson
  Nedladdningsbart protokollP KS 2018-05-28 1.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.

 2. Anslag/Bevis vuxen- och omsorgsnämnden
  • Justerat protokoll
  Information
  InstansVuxen- och omsorgsnämnden
  Paragrafer35-50
  Förvaringsplats för protokolletGnesta kommun, Västra storgatan 15, 646 80 Gnesta
  SekreterareMarie Solter
  Nedladdningsbart protokollP VON 2018-05-24.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.

 3. Anslag/Bevis Kommunstyrelsen
  • Justerat protokoll
  Information
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer52-78
  Förvaringsplats för protokolletGnesta kommun, Västra storgatan 15, 646 80 Gnesta
  SekreterareJenny Johansson & Christina Hedberg
  Nedladdningsbart protokollP KS 2018-05-28 2.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.

 4. Anslag/Bevis sociala utskottet
  • Justerat protokoll
  Information
  InstansSociala utskottet
  Paragrafer93-104
  Förvaringsplats för protokolletSocialkontoret, Industrigatan 8, Plan 3, Gnesta
  SekreterareChristoffer Appelgren
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.

 5. Anslag kommunfullmäktiges kallelse
  • Kungörelse
  Information
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaGnesta kommun, Västra storgatan 15, 646 80 Gnesta
  Ansvarig för kungörelsenJenny Johansson
  DokumentK KF 2018-06-18.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Anslag till kommunfullmäktiges kallelse till sammanträde den 18 juni 2018

Överförmyndarkontorets öppettider

Telefon och mottagningstid måndag-torsdag klockan 10.00 -12.00 .

Senast publicerad 2018-01-12