Gnesta kommunarkiv

Kommunarkivet är ett arkiv för bygdens historia och nutid. I arkivet förvaras handlingar från mitten av 1800-talet och framåt.

Kommunarkivet

Det som idag utgör Gnesta kommun var ursprungligen sex landskommuner och Gnesta municipalsamhälle. Dessa bildades när de sekulära frågorna skildes ut från kyrkans administration 1863. Geografiskt motsvarar de första landskommunerna de kyrkliga socknarna.

Tillgängliga handlingar

Alla de tidigare kommunbildningarnas arkiv finns bevarade och är tillgängliga för forskning. Även handlingar som tillkom under den period Gnesta utgjorde en del av Nyköpings kommun finns i kommunarkivet.

Dagens kommunala organisation producerar hela tiden nya handlingar som måste bevaras och hållas tillgängliga för allmänheten enligt offentlighetsprincipen. Handlingar äldre än fem år finns som regel i kommunarkivet.

Föreningsarkiv

En del av kommunarkivet utgörs av föreningsarkiv där alla typer av organisationer som har eller har haft verksamhet inom kommunens gränser har skänkt eller deponerat sina handlingar. Sammanlagt finns ett 50-tal arkiv i föreningsarkivet.

Här på kommunarkivets sidor kan den som vill veta mer se vilka arkiv som finns bevarade och läsa innehållsförteckningar till äldre protokoll. Det finns även en grafisk presentation av kommunbildningarna från 1863 och framåt för den som vill orientera sig.

Välkommen till kommunarkivet

Arkivet ligger i källaren på Frejaskolan och har inga bestämda öppettider. Vill du besöka arkivet eller letar efter någon speciell handling? Kontakta kommunarkivarien för att boka en tid. Se kontaktuppgifter.