Kommunala förvaltningar

Kommunens organisation består av två delar. Det finns en politisk organisation som består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. I dessa sitter förtroendevalda politiker som i huvudsak arbetar för kommunen på sin fritid.
Läs mer i högermenyn, relaterad info, om hur Gnesta kommun styrs.

Det finns också en så kallad förvaltningsorganisation. I de olika förvaltningarna arbetar anställda i kommunen för att planera och genomföra det som politikerna fattar beslut om. Det är alltså den politiska organisationen som styr de anställda i förvaltningarna.

Vad är en förvaltning?
Kommunens verksamhet är stor och varierande. Nämnderna fattar beslut om mål och riktlinjer men som fritidspolitiker har de ingen möjlighet att se till att besluten blir verklighet. Därför finns det förvaltningar med anställda som gör arbetet. De anställda är experter inom sina olika områden.

Barn-och utbildningsnämndens politiker ansvarar exempelvis för skolan men Barn-och utbildningsförvaltningen anställer rektorer, lärare, vaktmästare, ekonomer och alla andra yrkesgrupper som behövs för att driva och följa upp verksamheten.

Vad gör en förvaltning?
Varje förvaltning organiserar sig för att på bästa sätt jobba mot de mål som politikerna bestämt.

Totalt finns det cirka 750 anställda i Gnesta kommun.

Här kan du ladda ner kommunens organisationsshema.PDF

Senast publicerad 2018-08-29