Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningens bedriver lagstadgad verksamhet i form av förskola, grundskola, grundsärskola och elevhälsa på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden. Kommunen har ingen egen gymnasieskola men har samverkansavtal med närliggande kommuner, där Gnesta kommuns gymnasieelever erbjuds gymnasieutbildning.

Inom förvaltningens ansvarsområde finns dessutom kulturskola, fritidsgårdsverksamhet och kommunens kostenhet.

Grundskola och fritidshem

I Gnesta kommuns ytterområden finns två grundskolor med årskurs F (förskoleklass)-6, i Björnlunda och Stjärnhov. I Gnesta tätort finns en grundskola årskurs F-6 och en grundskola årkurs 7-9. Det finns fritidshem på alla F-6 skolor.

I kommunen finns dessutom en friskola med förskoleklass, grundskola F-9 och fritidshem.

Förskola och pedagogisk omsorg

Kommunens förskolor har ca 450 barn i åldern 1-5 år placerade. Björnlunda, Laxne och Stjärnhov har alla en förskola på orten. I centralorten finns åtta förskolor.
Förskolan erbjuder även pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1-5 år. Pedagogisk omsorg finns i centrala Gnesta.

Fristående förskola och fristående pedagogisk omsorg finns etablerade i Gnesta tätort.

Vuxenutbildning

Gnesta kommun bedriver vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI) och särskild utbildning för vuxna (Lärvux). Dessa utbildningsformer ingår i kommunledningskontoret.

Läs mer om vuxenutbildningen här

Här kan du hämta Barn- och utbildningsförvaltningens organisationsschema

Vill du lämna synpunkter eller klagomål gällande Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet?

Länk till formulär för synpunkter och klagomållänk till annan webbplats

Här kan du läsa mer om klagomålshanteringlänk till annan webbplats

Senast publicerad 2018-08-29