Kulturskolan

Kommunen har en kulturskola, dit elever från och med årskurs 1 har möjlighet att anmäla sig. I Kulturskolan finns instrumentalundervisning, ensemble, drama och dans.

Senast publicerad 2019-07-08