Kommunarkiv

Gnesta kommunarkiv — bygdens historia och nutid

I kommunarkivet förvaras handlingar från mitten av 1800-talet och framåt. Det som idag utgör Gnesta kommun var ursprungligen sex landskommuner och Gnesta municipalsamhälle, vilka bildades när de sekulära frågorna skildes ut från kyrkans administration 1863. Geografiskt motsvarar de första landskommunerna de kyrkliga socknarna.

Alla de tidigare kommunbildningarnas arkiv finns bevarade och är tillgängliga för forskning. Även handlingar som tillkom under den period Gnesta utgjorde en del av Nyköpings kommun finns i kommunarkivet.

Dagens kommunala organisation producerar hela tiden nya handlingar som måste bevaras och hållas tillgängliga för allmänheten enligt offentlighetsprincipen. Handlingar äldre än fem år finns som regel i kommunarkivet.

Mer på kommunarkivets sidor

På kommunarkivets sidor kan den som vill veta mer se vilka arkiv som finns bevarade och läsa innehållsförteckningar till äldre protokoll. Det finns även en grafisk presentation av kommunbildningarna från 1863 och framåt för den som vill orientera sig.

Föreningsarkiv

En del av kommunarkivet utgörs av föreningsarkiv där alla typer av organisationer som har eller har haft verksamhet inom kommunens gränser har skänkt eller deponerat sina handlingar. Sammanlagt finns ett 50-tal arkiv i föreningsarkivet. De flesta av dessa är tillgängliga för allmänheten på samma sätt som de kommunala handlingarna.
Organisationer som vill att deras arkivhandlingar ska förvaras samlat och i en skyddad miljö är välkomna att höra av sig.

Välkommen till kommunarkivet

Arkivet ligger i källaren på Frejaskolan och har inga bestämda öppettider. Vill du besöka arkivet eller letar efter någon speciell handling?

Senast publicerad 2017-03-03