AURORA 17

I början av veckan kommer vi i Gnesta kommun märka av försvarets stora militärövning Aurora 17. Övningsområdet är på flera ställen i kommunen. Omkring Björnlunda och söder som Gnesta tätort genomförs en hel del övningsaktiviteter.

Det kommer vara begränsad framkomlighet vid väg 224, söder om Gnesta tätort. Från Ehrendalskorset och söderut kommer vägen vara helt avstängd för vanlig trafik (boende och nyttotrafik, inklusive busstrafik kommer att kunna åka igenom)  från måndag klockan 16.00 och öppnas igen senast onsdag klockan 07.00. Trafikanter kommer att hänvisas till alternativa vägar av militärpolis på plats. Försvarsmakten rekommenderar att civil trafik väljer vägar öster om sjön Sillen ner mot Vagnhärad.

Behöver du komma i kontakt med försvaret?

Har försvarsmakten orsakat skada på mark, miljö eller privat egendom, kontaktas Försvarsmakten på telefon 010-821 70 12.

Kontaktväg till försvarsmakten för privat personer, företag och övriga aktörer som inte ingår i Samverkan Aurora – Sörmland, telefon 010-821 70 12.

Militärbilar

Vad är det som händer?

AURORA 17 är en nationell övning som genomförs av Försvarsmakten. Samtliga stridskrafter och fler än 19 000 män och kvinnor, varav en fjärdedel kommer ifrån Hemvärnet, kommer att delta. Dessutom deltar ett flertal myndigheter och andra länder.

Övningen kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss. Förband i hela Sverige kommer att beröras men de största övningsområdena kommer att vara runt Mälaren och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg.

När är övningen?

Övningen äger rum 11-29 september, i och omkring Gnesta och Björnlunda kommer vi märka av en tydlig militär närvaro 23 -28 september. Under lördagen och söndagen 23-24 september kommer det att ske förflyttningar in i området. Måndagen och tisdagen 25-26 september äger övningen rum. 27-28 september sker det förflyttningar ut ur Gnesta.  

Vad innebär det för kommunen och invånarna?

Övningen kommer att genomföras både norr och söder om Gnesta tätort. I och omkring Björnlunda och söder om Gnesta tätort genomförs en hel del övningsaktiviteter. Det är inga övningar planerade i centrala Gnesta.

Omkring 5000 soldater från militären och hemvärnet kommer att öva tillsammans med tunga stridsfordon och större lastbilar. Det kommer att bli en påverkan för den civila trafiken framförallt på vägarna 223, 224 och 57:an. Det innebär att det kan bli en del trängsel på vägarna med ökat antal fordon och sänkta hastigheter.

Måndag till torsdag 25-28 september kommer väg 224 tidvis att vara avstängd söder om Gnesta, övrig tid dessa dagar kommer det att var mycket begränsad framkomlighet. Försvarsmakten rekommenderar att civil trafik väljer vägar öster om sjön Sillen ner mot Vagnhärad.

Försvaret kommer att skylta vid de vägar som blir berörda av begränsad framkomlighet. De kommer löpande gå ut med information via trafikradion under övningen så du kan hålla dig uppdaterad om trafikläget.

Det kommer även att uppstå ”övningsbubblor” där soldater kommer att röra sig i terräng. I dessa fall har markägare blivit kontaktade och det kommer att vara noggrant skyltat.

Vad kan du göra?

Då vi vet att väg 223, 224 och 57 kommer att användas under övningen kommer det att bli trångt på vägarna. Det kan vara en god idé att påbörja din resa i god tid. Det kan även innebära förseningar i transporter såsom kollektivtrafik, skolskjutsar och leveranser. Militärpolis kommer att finnas på plats ute i trafiken. Om en väg kommer att stängas av i en längre stund ska militären hänvisa till alternativa vägar.

Olika blåljusorganisationer som polisen, ambulansen, räddningstjänsten och kommunens verksamheter (exempelvis skolskjuts och hemjtänst) har extra förberedelse för att inte bli påverkade och kommer alltid att få företräde på vägarna från Försvarsmakten.

En del invånare kan känna en oro kring övningar av denna storlek och ska då inte tveka att kontakta Försvarsmakten i första hand med frågor eller funderingar: Telefon: 0171-15 70 00 eller kommunens säkerhetssamordnare för krisberedskap,  Annkristin Mellgren, Tel. 0155-24 75 40, mejl:annkristin.mellgren@nykoping.se.

Senast publicerad 2017-09-26