Budget- & skuldrådgivning

Hos Budget- och skuldrådgivningen kan du få hjälp med att lägga upp en budget och få en översikt av din ekonomi och se hur du kan påverka den. På Konsumentverkets hemsida finns en budgetkalkyl där du kan göra en egen budget. Du hittar en länk till sidan till höger.

Eller om du har skulder och/eller pengarna inte räcker till alla räkningar så kan du vända dig till budget- och skuldrådgivningen för att få råd och stöd kring din situation. Vi försöker gemensamt finna råd och resonera kring olika vägar att se framåt och hur dina skulder ska kunna lösas på ett klokt sätt, och vilka konsekvenser de olika alternativen kan få. Det är aldrig för sent att ordna upp en skuldsituation eller tilltrasslad ekonomi, men du måste vara beredd på att det tar tid och kräver mycket arbete.

Rådgivningen är kostnadsfri och budget- och skuldrådgivaren har tystnadsplikt. För att boka tid kontaktar du Medborgarkontoret eller vår budget- & skuldrådgivare. Kontaktuppgifter finns till höger på sidan.

EXEMPEL PÅ FRÅGOR SOM RÅDGIVAREN KAN HJÄLPA DIG MED:

 • Göra en realistisk hushållsbudget.   
 • Ge råd och se över ekonomin så att din situation inte förvärras
 • Se över om det är möjligt att upprätta nya avbetalningsplaner.
 • Ge råd om vad som händer om du slutar betala på dina skulder.
 • Ge kunskap om hur en skuldsanering går till och om en
 • skuldsanering kan vara till din hjälp.
 • Informera om hur man söker en skuldsanering och vara
  behjälplig i processen.


NÅGRA RÅD OM DU HAR SKULDER:

 • Betala löpande räkningar — prioritera alltid hyra och el.
 • Skaffa inga nya skulder.
 • Kontakta dina fodringsägare om du inte kan betala.
 • Spara de senaste uppgifterna om dina skulder

Senast publicerad 2017-12-04