2017-01-26

Språkvänner efterlyses!

bild på hållande händer

Är du nyfiken på andra kulturer? Vill du bjuda på dig själv? Vill du hjälpa personer från andra kulturer som flyttat till kommunen att lära sig mera om det svenska samhället?
Då kan du bli språkvän!

Viktigt samhällsstöd

Att lära sig språket och tidigt bygga upp sociala nätverk är mycket viktigt för nyanlända flyktingar och andra personer som invandrat till Sverige.

Vi söker nu personer/familjer som vill engagera sig ideellt som språkvän. Det är ett mycket fritt uppdrag. Du och din språkvän bestämmer själva upplägget.

Låter det här som något för dig?
Kontakta gärna Gnesta kommuns Integrationsstrateg Lotta Blomgren, tel 0158-27 55 27, så får du veta mer.

Senast publicerad 2017-01-26