2017-02-13

Välkommen till kommunfullmäktige

Välkommen till kommunfullmäktige måndagen den
20 februari 2017, kl. 19.00 i B-salen, Elektron

På dagordningen behandlas:

  • Etablering och drift av en vindkraftspark - Ånhammar 1:1
  • Låneram 2017
  • Ändring av Sörmlandstaxan

Senast publicerad 2017-02-13