2017-01-31

Välkommen till kommunstyrelsen

Välkommen till kommunstyrelsen måndagen den
6 februari 2017, kl. 9.00 i Frösjön/Lockvattnet, Elektron

På dagordningen behandlas:

  • Låneram 2017
  • Etablering och drift av en vindkraftspark Ånhammar 1:1
  • Mälardalstaxan
  • Ändring av Sörmlandstaxan
  • Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Senast publicerad 2017-01-31