2017-04-18

Välkommen till kommunstyrelsen

Välkommen till kommunstyrelsen måndagen den
24 april 2017, kl. 9.00 i Frösjön/Lockvattnet, Elektron

På dagordningen behandlas:

  • Årsredovisning 2016 Gnesta kommun
  • Beslut om affärsvillkor, produkter och priser för resande med Gnestapendeln
  • Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Senast publicerad 2017-04-18