2017-09-11

Vi vill att 800 invånare tycker till om kommunen

Medborgarundersökning

Det är väldigt viktigt för Gnesta kommun att veta vad invånarna tycker för att kunna utveckla och förbättra vår kommun. Därför genomför SCB på kommunens uppdrag en medborgarundersökning under hösten. De närmaste veckorna får 800 Gnestabor en enkät i brevlådan. Vi tycker att alla åsikter är värdefulla och hoppas därför att många besvarar den.

I enkäten får medborgarna tycka till om arbets- och kultur- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet. De får också säga hur de upplever den kommunala verksamheten inom till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Underlag inför beslut i kommunen

Resultaten från tidigare undersökningar har använts som ett av underlagen för beslut om olika satsningar. Exempel inom fritidsområdet är ombyggnad av badhuset, uppfräschning av Thuleparken och Skillingavallen samt ny sporthall som är på gång. Andra satsningar är utveckling inom skolan, upprustning av Storgatan  och VA-verksamheten samt utbyggnad av gång- och cykelbanor.

Till detta kommer en kraftig nybyggnad av bostäder för att öka befolkningen. En ökad inflyttning skapar i sin tur ett större underlag för handel, restauranger, kollektivtrafik, kultur, fritid och offentlig service – till gagn för alla invånare.

Senast publicerad 2017-09-11