2018-06-11

Förlängt ledningsarbete på Åsgatan

Översiktskarta för Åsgatan och området, röda markeringar avser avstängning

Vi förlänger avstängningen på del av Åsgatan på grund av ledningsarbete till och med vecka 25. Det är delen som går från Nyblinstigen upp till backkrönet vid Åsgatan 4. 

Arbetet påbörjades måndagen den 4 juni och beräknas vara klart senast fredagen den 15 juni.

Trafikanter och gående kan nå området genom Hjortstigen.

Senast publicerad 2018-06-11