2018-02-12

Information om snöröjning

Kommunen är ansvarig för snöröjning inom våra tätorter. Utanför tätorterna är det Trafikverket eller en enskild väghållare som du ska kontakta om snöröjningen inte fungerar.

bild på en snöig väg

Nu har vintern kommit och om det är några centimeters snö börjar vi även med snöröjningen. Vi har entreprenörer som sköter om snöröjningen i yttertätorterna. I Gnesta tätort sköter kommunens gata/park personal om snöröjningen.

Du ansvarar själv för snöröjning och halkbekämpning på trottoaren utanför din egen fastighet.

Kontaktuppgifter vid frågor och synpunkter om snöröjning

Utanför tätorterna

Kontakta Trafikverket om snöröjning på de större vägarna utanför tätorterna på
Telefon: 0771 - 921 921 eller
E-post: trafikverket@trafikverket.se

På de mindre vägarna är det oftast en enskild väghållare.

I tätorterna

Kontakta tekniska kundtjänsten om snöröjning i tätorterna på
Telefon: 0158 - 275 200

Här kan du göra en felanmälan om snöröjning inom tätorterna

Det här kan du göra för att hjälpa till:

  • Följ gällande parkeringsregler.
  • Skotta inte ut snö från din tomt eller infart på gatan.
  • Skotta och halkbekämpa på trottoaren utanför din fastighet.
  • Skotta och halkbekämpa runt ditt sopkärl, så att sopchauffören kan tömma ditt kärl. Gör ett hål i eventuell vall mot gatan, så att sopkärlet kan dras fram till sopbilen.
  • Se till att buskar och träd inte hänger ut över gator och gångvägar.

Här kan du läsa mer om kommunens snöröjning!

Senast publicerad 2018-02-12