2018-02-12

Om sophämtning och slamtömning

Snö och snöskyffel

För att säkerställa att hämtning kan ske, så behöver du som fastighetsägare tänka på några saker.

Skotta och halkbekämpa framför ditt kärl inför tömning. Tänk också på att ta bort eventuella snövallar i anslutning till sopkärlet, annars riskerar du att inte få tömt.

Skotta och halkbekämpa från uppställningsplatsen för slambilen fram till tömningsplatsen. Sätt även upp den röda flaggan vid tömningsplatsen.

Se också till att vägen fram till fastigheten är ordentligt snöröjd och halkbekämpad.

Senast publicerad 2018-02-12