2018-04-03

Vi renoverar parkbänkar

Många parkbänkar är slitna och i behov av renovering. Under 2018 kommer vi att se över kommunens parkbänkar.

Svartvitt foto på två stycken parkbänkar som står på en gräsyta

Vissa parkbänkar kommer vi att slipa och göra fina, vissa parkbänkar kommer att bytas ut mot nya.

Under april månad ser vi över vilka av kommunens parkbänkar som behöver någon form av åtgärd i våra tätorter. Därefter beslutar vi vilka som ska renoveras och vilka som ska bytas ut.

Hela arbetet beräknas vara klart under 2018.

Senast publicerad 2018-04-03