2018-03-29

Vi sopar in våren!

Nu börjar vi sopa gator och gång- och cykelvägar. Hela sopningsrundan beräknas ta 8-9 veckor.

Sandsopning med sopmaskin på gata

Ett säkert vårtecken är när vår gatuavdelning börjar sopa på våra gång- och cykelvägar samt gator.

Vi börjar först med gång- och cykelvägarna och vägarna i området runt Frejaskolan. Därefter tar sig sopmaskinen ner mot centrumområdet. När det är klart jobbar den sig utåt i Gnesta.

Vanligtvis, när Gnesta tätort är klart, så sopas sedan Stjärnhov, Björnlunda och till sist Laxne. I slutet på maj beräknar vi vara klara med sopningen i alla våra tätorter.

När vi sopar så kommer det att damma trots att vi samtidigt sprutar vatten. Hur mycket det dammar beror också en del på vädret. Regnar det, dammar det mindre. För att vi ska få det vårfint så snart som möjligt ber vi om överseende med att det kan damma under sopningsperioden.

Senast publicerad 2018-03-29